_Psykiske lidelser


Seksuelt misbrug kan medføre forskellige former for psykiske lidelser. Det er dog langt fra alle, der udvikler en psykisk lidelse. Der findes heller ikke en psykisk sygdom, der hedder "seksuelt misbrugt", hvilket skyldes, at forskellige mennesker reagerer forskelligt på den samme belastning.
Der findes dog en psykisk lidelse, som kaldes posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), som mange ofre for meget traumatiske begivenheder lider af, herunder mennesker der har været udsat for seksuelt misbrug. Diagnosen PTSD er kendetegnet ved, at man:

  • A) har været udsat for en exceptionel svær belastning.
  • B) enten (1) har tilbagevendende genoplevelse af traumet i form af flashbacks, påtrængende erindringer eller mareridt, eller (2) føler stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet.
  • C) undgår alt der minder om traumet.
  • D) enten (1) har delvis eller fuldstændig hukommelsestab for den traumatiske oplevelse eller (2) vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med 2 eller flere af følgende symptomer: ind- eller gennemsovningsbesvær, irritabilitet eller vredesudbrud, koncentrationsbesvær, hypervigilitet, tilbøjelighed til sammenfaren.
  • E) Ovennævnte skal optræde inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse.

Andre lidelser, som nogle seksuelt misbrugte udvikler er bl.a. angst, depression, spiseforstyrrelser samt dissociative tilstande, det vil sige en slags ud-af-kroppen oplevelser, hvor man ser og oplever sig selv udefra.

Det er meget vigtigt at få hjælp, uanset hvordan ens symptombillede ser ud og uanset om ens problemer kan diagnostiseres som en psykisk lidelse eller ej. Det vigtigste er at man ikke sidder alene med det.


Gruppe for mænd
Der er en terapigruppe for mænd i Viborg og vi påregner at starte nye grupper op for mænd i Silkeborg og Aalborg i efteråret 2016.
Hvis du ønsker at deltage kontakt os på: 60 70 72 57.Nyheder Aarhus:
Løbende opstart af terapigrupper for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb.Nyheder Viborg:
I Viborg, Skive, Holstebro, Silkeborg og Randers er der terapigrupper for kvinder..Frivillige søges:
Kvisten Viborg søger terapeuter i Aalborg, Viborg, Skive, Holstebro og Randers. Ring: 60 70 72 57
Nyhed:
Se Kvistens Jubilæumsskrift.
_
_