Der er et håb – fortællinger om en særlig indsats for mænd…

I “Der er et håb” møder læseren fem af de mænd, der har fået behandling i Kvisten – Niels, Malte, Anders, Lars og Hans.

Mandetræffet går online

Kvistens mandetræf går online hver torsdag i lige uger kl. 17-19. Du kan deltage, uanset hvor du bor.

Vi styrker samarbejdet med de frivillige

Takket være en donation på 1,47 mio. kr. fra TrygFondens regionale råd Midtjylland kan Kvisten i de kommende år ansætte en frivillig koordinator og styrke indsatsen for at rekruttere og fastholde frivillige psykoterapeuter og psykologer.

Terapi

I Kvisten kan du få hjælp og støtte til at bearbejde dine oplevelser, udvikle dig og komme videre. Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan støtte dig i livet her og nu. Kvisten tilbyder individuelle terapiforløb, parterapi og gruppeterapi.

Kvinder

Kvisten tilbyder åben og anonym rådgivning for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har kvindegrupper i flere byer og tilbyder ligeledes individuelle terapiforløb.

Mænd

Er du mand og har du været udsat for seksuelle overgreb – så er der hjælp at hente. Kvisten har mandegrupper i flere byer og tilbyder ligeledes individuelle terapiforløb.

Bliv Frivillig

Som frivillig i Kvisten er du med til at gøre en forskel for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vi søger løbende nye frivillige i hele landet. 

“Det er først, da jeg kommer i terapi i Kvisten, at jeg får en sammenhæng mellem mit vanskelige liv og det, jeg har været udsat for, og der kommer ord på: senfølger” .

Ole sætter i videoen ord på de vanskeligheder, som han har haft gennem sit liv med alkoholmisbrug, depression, angst, flashback, søvnløshed og kropslig uro.

Ole er med i Kvistens Taskforce.

Ingen skal kæmpe alene med senfølger efter seksuelle overgreb

Kvisten tilbyder terapi til voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Kvisten er en landsdækkende social organisation (NGO), der i 2020 er aktiv i 45 kommuner i Danmark. Kvisten tilbyder gratis:

  • individuel psykoterapi til mænd og kvinder
  • gruppeterapi til mænd og kvinder
  • telefonrådgivning til mænd og kvinder
  • mandetræf i Aarhus og Lyngby

Terapi og rådgivning varetages af frivillige, der alle har en godkendt psykoterapeutisk uddannelse.

Er du fagperson, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i dit arbejde? Kvisten tilbyder bl.a. temadage, faglig sparring og besøg af Kvistens Taskforce af tidligere brugere.

Kvisten er finansieret af fonde, puljer, §18 midler fra kommuner samt donationer fra virksomheder og private. Fra 2021 kommer Kvisten på Finansloven med årlig bevilling på 2,5 mio. kr.