Mandetræf

Mandetræf er et åbent tilbud for mænd med senfølger af seksuelle overgreb. Mændene i mandetræf mødes med det formål at udveksle erfaringer med ligestillede om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb.

Næste møde i mandetræf er torsdag den 16. maj 2019 kl. 17-19 i Kvistens lokaler i Mejlgade 71 1th i Aarhus.

Telefonrådgivning tirsdage 17-20

Telefonrådgivning til seksuelt misbrugte mænd og kvinder.

Telefonrådgivning kvinder: 61 33 10 30
Telefonrådgivning mænd: 61 33 44 00

Terapi

I Kvisten kan du få hjælp og støtte til at bearbejde dine oplevelser, udvikle dig og komme videre. Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan støtte dig i livet her og nu. Kvisten tilbyder individuelle terapiforløb, parterapi og gruppeterapi.

Kvinder

Kvisten tilbyder åben og anonym rådgivning for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har kvindegrupper i flere byer og tilbyder ligeledes individuelle terapiforløb.

Mænd

Er du mand og har du været udsat for seksuelle overgreb – så er der hjælp at hente. Kvisten har mandegrupper i flere byer og tilbyder ligeledes individuelle terapiforløb.

Pårørende

Kvisten tilbyder viden, rådgivning og støtte til pårørende.

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Kvisten tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. 

Kvistens tilbud omfatter individuel terapi, gruppeterapi, telefonrådgivning og mandetræf. Vi tilbyder derudover faglig sparring og temadage til professionelle, der møder målgruppen i deres arbejde. Kvisten er et landsdækkende tilbud, og vi tilbyder pt. terapi i 44 kommuner landet over. Kvisten er finansieret af satspuljemidler, offentlige puljer, §18 midler fra kommuner, private donationer og medlemsbidrag. Terapi og rådgivning i Kvisten varetages af frivillige, der alle har en godkendt psykoterapeutisk uddannelse.