GRÆNSELØST.DK – En ny digital platform til unge om seksuelle grænser

Platformen bidrager til at forebygge de alvorlige konsekvenser, der kan være forbundet med at få overskredet sine seksuelle grænser.

Kvisten åbner sit første kvindetræf i Nørresundby v. Aalborg

Kvindetræf er et gratis, åbent og uforpligtende tilbud til nordjyske kvinder, der var udsat for seksuelle overgreb i opvæksten.
Onsdage i ulige uger kl. 16.30-18.30 i Galstersgade 3, Nørresundby, 9400 Aalborg.

Kvisten støtter forslag om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Kvisten hilser regeringens forslag til en skærpelse af straffen for andre seksuelle overgreb mod børn og unge end samleje velkommen.

Der er et håb – fortællinger om en særlig indsats for mænd…

I “Der er et håb” møder læseren fem af de mænd, der har fået behandling i Kvisten – Niels, Malte, Anders, Lars og Hans.

“Ingen skal kæmpe alene med senfølger efter seksuelle overgreb”

Kvinder

Kvisten har en række gratis tilbud til dig som kvinde, der har været udsat for seksuelle overgreb, inden du blev 18 år. Det er psykoterapi individuelt eller i kvindegruppe, telefonrådgivning og kvindetræf.

Mænd

Er du mand og har du været udsat for seksuelle overgreb, inden du blev 18 år, er der hjælp at hente i Kvisten. Vi har tilbud om terapi individuelt eller i mandegrupper, telefonrådgivning og mandetræf.

Unge

Er du mellem 15-30 år, og er du blevet presset til sex, som du ikke brød dig om? Har du svært ved at mærke dine seksuelle grænser? Kvistens rådgivning til unge er måske noget for dig.

Støt os

Du kan være med til at gøre en forskel for voksne, der har brug for hjælp til at bearbejde oplevelser med seksuelle overgreb, som de var udsat for i opvæksten. Se hvordan du kan støtte Kvisten.

Senfølger

Oplevelser af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan give dig alvorlige senfølger, også når du er voksen. Det er både sociale, mentale, psykiske og fysiske vanskeligheder.

Frivillig

Uden frivillige – ingen Kvisten. Vi passer godt på dig som frivillig, så du kan hjælpe vores brugere til at få det bedre. Som frivillig får du et fagligt fællesskab og gratis efteruddannelse og supervision.

Taskforce

Kvistens Taskforce af tidligere brugere står for formidling om at have senfølger efter seksuelle overgreb og Kvistens arbejde. Vi holder oplæg for fagpersoner, senfølgeramte og pårørende. 

Fagperson

Savner du som fagperson viden om senfølger efter seksuelle overgreb i dit møde med borgeren? Vi klæder dig og dine kolleger på til mødet og har behandlingstilbud til borgeren.

“Det er først, da jeg kommer i terapi i Kvisten, at jeg får en sammenhæng mellem mit vanskelige liv og det, jeg har været udsat for, og der kommer ord på: senfølger” .

Ole sætter i videoen ord på de vanskeligheder, som han har haft gennem sit liv med alkoholmisbrug, depression, angst, flashback, søvnløshed og kropslig uro.

Ole er med i Kvistens Taskforce.

Ingen skal kæmpe alene med senfølger efter seksuelle overgreb

Kvisten tilbyder terapi til voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Kvisten er en landsdækkende social organisation (NGO), der i 2021 er aktiv i ca. 45 kommuner i Danmark. Kvisten tilbyder gratis:

  • individuel og gruppeterapi til mænd og kvinder
  • kønsopdelte terapigrupper
  • telefonrådgivning til mænd og kvinder
  • rådgivning til unge 15-30 år
  • mandetræf i Aarhus og Lyngby
  • kvindetræf i Aalborg

Terapi og rådgivning varetages af frivillige, der alle har enten en godkendt psykoterapeutisk uddannelse eller er psykolog og specialiseret i psykoterapi.

Kvisten er finansieret af fonde, støttepuljer, §18 midler fra kommuner samt donationer fra virksomheder og private. Fra 2021 er Kvisten på Finansloven med årlig bevilling på 2,5 mio. kr.