Podcast-fortællinger

Kvisten har deltaget i et projekt, der skal sætte fokus på seksuelt misbrugte mænd og kvinder samt oplyse om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Lyt til podcast-fortællingerne her.

Mandetræf – et åbent tilbud

Mandetræf er et åbent tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Formålet er at give mænd mulighed for at udveksle erfaringer med ligestillede om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb. Det er gratis at deltage.

Mandetræf er torsdage i lige uger kl. 17-19 i Kvisten, Mejlgade 71 1. th , Aarhus C

Telefonrådgivning tirsdage 17-20

Telefonrådgivning til seksuelt misbrugte mænd og kvinder.

Telefonrådgivning kvinder: 61 33 10 30
Telefonrådgivning mænd: 61 33 44 00

Terapi

I Kvisten kan du få hjælp og støtte til at bearbejde dine oplevelser, udvikle dig og komme videre. Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan støtte dig i livet her og nu. Kvisten tilbyder individuelle terapiforløb, parterapi og gruppeterapi.

Kvinder

Kvisten tilbyder åben og anonym rådgivning for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har kvindegrupper i flere byer og tilbyder ligeledes individuelle terapiforløb.

Mænd

Er du mand og har du været udsat for seksuelle overgreb – så er der hjælp at hente. Kvisten har mandegrupper i flere byer og tilbyder ligeledes individuelle terapiforløb.

Bliv Frivillig

Som frivillig i Kvisten er du med til at gøre en forskel for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vi søger løbende nye frivillige i hele landet. 

“Det er først, da jeg kommer i terapi i Kvisten, at jeg får en sammenhæng mellem mit vanskelige liv og det, jeg har været udsat for, og der kommer ord på: senfølger” .

Ole sætter i videoen ord på de vanskeligheder, som han har haft gennem sit liv med alkoholmisbrug, depression, angst, flashback, søvnløshed og kropslig uro.

Ole er med i Kvistens Taskforce.

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Kvisten tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. 

Kvisten tilbyder individuel terapi, gruppeterapi, telefonrådgivning og mandetræf. Kvisten er et landsdækkende tilbud, og er pt. aktiv i 44 kommuner landet over. Arbejder du professionelt med målgruppen, kan du desuden rekvirere faglig sparring, temadage mv. hos os. Kvisten er finansieret af fonde, satspuljemidler, puljer, §18 midler fra kommuner samt donationer fra virksomheder og private. Terapi og rådgivning i Kvisten varetages af frivillige, der alle har en godkendt psykoterapeutisk uddannelse eller psykolog.