Podcast-fortællinger

Kvisten har deltaget i et projekt, der skal sætte fokus på seksuelt misbrugte mænd og kvinder samt oplyse om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Lyt til podcast-fortællingerne her.

Mandetræf

Mandetræf er et åbent tilbud for mænd med senfølger af seksuelle overgreb. Mændene i mandetræf mødes med det formål at udveksle erfaringer med ligestillede om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb.

Næste møde i mandetræf er torsdag den 22. august 2019 kl. 17-19 i Kvistens lokaler i Mejlgade 71 1 th , 8000 Aarhus.
Derefter vil der være mandetræf i lige uger samme tid og sted.

Telefonrådgivning tirsdage 17-20

Telefonrådgivning til seksuelt misbrugte mænd og kvinder.

Telefonrådgivning kvinder: 61 33 10 30
Telefonrådgivning mænd: 61 33 44 00

Terapi

I Kvisten kan du få hjælp og støtte til at bearbejde dine oplevelser, udvikle dig og komme videre. Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan støtte dig i livet her og nu. Kvisten tilbyder individuelle terapiforløb, parterapi og gruppeterapi.

Kvinder

Kvisten tilbyder åben og anonym rådgivning for kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har kvindegrupper i flere byer og tilbyder ligeledes individuelle terapiforløb.

Mænd

Er du mand og har du været udsat for seksuelle overgreb – så er der hjælp at hente. Kvisten har mandegrupper i flere byer og tilbyder ligeledes individuelle terapiforløb.

Bliv Frivillig

Som frivillig i Kvisten er du med til at gøre en forskel for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vi søger løbende nye frivillige i hele landet. 

“Hvis bare jeg kan få en enkelt mand til at stå frem, så de kan få noget hjælp og ikke gå at gemme på det. Jeg ved, hvor hårdt det er. Det er en forløsning at få det sagt” .

Niels sætter i videoklippet ord på , hvad et liv med senfølger efter seksuelle overgreb har betydet for ham.

Niels er med i Kvistens taskforce.

KVISTEN Mandeprojekt

Så fantastiske mennesker får jeg lov ar arbejde sammen med!

Posted by Kurt Kyed on Saturday, May 14, 2016

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Kvisten tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. 

Kvisten tilbyder individuel terapi, gruppeterapi, telefonrådgivning og mandetræf. Kvisten er et landsdækkende tilbud, og er pt. aktiv i 44 kommuner landet over. Arbejder du professionelt med målgruppen, kan du desuden rekvirere faglig sparring, temadage mv. hos os. Kvisten er finansieret af fonde, satspuljemidler, puljer, §18 midler fra kommuner samt donationer fra virksomheder og private. Terapi og rådgivning i Kvisten varetages af frivillige, der alle har en godkendt psykoterapeutisk uddannelse eller psykolog.