“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Kvinder

Tal fra Danmarks Statistik og spørgeskemaundersøgelser viser, at 2 ud af 3 udsatte er piger. 

En spørgeskemaundersøgelse blandt 9. klasseselever i 2008, udført af Statens Institut for Folkesundhed viste, at 22 procent af pigerne havde oplevet uønskede seksuelle erfaringer med jævnaldrende og/eller voksne. Adspurgt hertil vurderer 9 procent af pigerne selv, at de har været udsat for et seksuelt overgreb (Helweg-Larsen m.fl., 2009).

Mange, der henvender sig til Kvisten, har gået årevis uden at fortælle nogen om de overgreb, de har været udsat for. Det er alt for skamfuldt at fortælle til andre, selv til de nærmeste, selv om det ofte er det, de ønsker. Deres liv har været præget af depressioner, stress, fysiske og psykiske sygdomme samt dårlig livskvalitet.

I Kvisten tilbyder vi individuelle samtaleforløb og gruppeterapi til kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb. Gennem terapien får du hjælp til at håndtere de seksuelle overgreb, og vi oplever, at vores brugere kommer helede ud af terapiforløbene.

Læs mere om individuel terapi og gruppeterapi.

Kønnene holdes adskilte

I de terapeutiske kvindegrupper såvel som den individuelle terapi, arbejder vi med kvindernes kønsspecifikke senfølger.

At adskille køn i behandlingen af senfølger efter seksuelle overgreb giver en særlig mulighed for at kvinderne kan genkende og spejle deres kønsspecifikke problemer i hinanden.

Myter om seksuelle overgreb

  • Hvis et barn føler sig seksuelt ophidset eller får orgasme under overgrebet, betyder det, at hun selv var en villig deltager. Forkert! Der er et asymetrisk forhold mellem barn og voksen. Piger/kvinder kan reagere på stimuli ( nervesystemet reagerer også selvom personen var bedøvet).
  • Børn, der udsættes for seksuelle overgreb, vil senere selv udsætte andre for overgreb. Forkert!
  • Seksuelle overgreb på børn udføres kun af voksne. Forkert! Mange overgreb foretages af andre børn, jævnaldrende såvel som større børn.

Læs mere om myter

Solveig, 46 år fra Karup

“Jeg var på afgrundens rand og klar til at tage mit eget liv, før jeg startede ved Kvisten. Jeg var dybt traumatiseret. Ved Kvisten har jeg været igennem et forløb, hvor jeg fik styr på mine følelser, og jeg kan forholde mig til de ting, jeg har været udsat for. Det har gjort, at jeg har fået livslysten tilbage. Det var et comeback til livet.

I dag kan jeg stå op om morgenen og være glad og tilfreds. Jeg formår at sige fra og til, og jeg har ikke længere kaos i mit hoved. Jeg har tidligere fået medicin for depressioner, det får jeg ikke i dag. Jeg er klar til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, det var jeg ikke for to år siden.

Jeg bed i det sure æble og opsøgte hjælp, for jeg kunne ikke klare det alene. Hvis jeg ikke havde fået hjælp ved Kvisten, havde jeg ikke været her i dag”.