Millioner til seksuelt krænkede mænd

Kvisten modtager satspuljemidler, der skal gå til at afhjælpe følgerne af et af de mørkeste tabuer – seksuelle krænkelser af drengebørn.

Undersøgelser viser, at en tredjedel af dem, der bliver seksuelt misbrugt, er drenge. Alligevel er det kun et fåtal af voksne mænd, der søger hjælp til at bearbejde senfølgerne efter overgrebene. At være seksuelt misbrug er forbundet med følelser såsom skyld, skam, ensomhed og lav selvfølelse. For mænd er det ekstra skamfuldt at være offer for seksuelt misbrug.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017 modtager Kvistens driftstøtte på 14 millioner kr. fordelt med 3,5 millioner kr. over 4 år 2017-2020. Satspuljemidlerne er øremærket mænd. Midlerne skal gå til at fortsætte Kvistens opsøgende indsats overfor mænd. Den opsøgende indsats består af Taskforce Jylland og Sjælland. Taskforcegruppen består af mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb, som tager ud og fortæller om et liv med senfølger efter seksuelle overgreb og om, hvordan de er kommet videre. Projektets primære indsats er længerevarende intensiv gruppeterapi til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Gruppeterapien udføres af Kvistens terapeuter med specialviden inden for området.

Kvisten i Hovedstaden

Kvisten har netop oprettet en afdeling i Hovedstaden. Med støtten fra satspuljen er Kvisten forpligtet til at udbrede mandeprojektet geografisk, så vi når endnu længere ud med budskabet om, at der er hjælp at hente samt at få flere mænd med senfølger i behandling.