Mandetræf – en ideel indgang til terapi

Et af Kvistens store indsatsområder er fortsat at hjælpe mænd, der har været ofre for seksuelle overgreb. 

Kvisten starter i 2019 derfor et nyt initiativ, som kaldes mandetræf. Mandetræf er et åbent tilbud for mænd med senfølger af seksuelle overgreb. Formålet med mandetræf er at skabe et rum, hvor mændene kan mødes med ligesindende og udveksle erfaringer om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb. Det kan være mænd, der ikke har fået hjælp eller mænd, der har afsluttet et gruppeforløb og ønsker at bevare kontakten med andre mænd med overgrebshistorier. 

Tryghed og tillid er fællesnævnere for mandetræf, der ledes af en mandlig psykoterapeut og en mand, som har gode erfaringer med at overvinde konsekvenserne af seksuelle overgreb. 

Mandetræf kommer til at foregå i Kvistens lokaler i Mejlgade 71 1th i Aarhus hver anden torsdag med opstart den 10. januar 2019.