Mandetræf – et åbent tilbud for mænd med senfølger

Et af Kvistens store indsatsområder er at hjælpe mænd, der har været ofre for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Kvisten startede i 2019 et nyt initiativ, som kaldes mandetræf. Mandetræf er et åbent og gratis tilbud for mænd med senfølger af seksuelle overgreb.

Formålet med mandetræf er at skabe et rum, hvor mændene kan mødes med ligesindende og udveksle erfaringer om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb. Det kan være mænd, der ikke har fået hjælp eller mænd, der har afsluttet et gruppeforløb og ønsker at bevare kontakten med andre mænd med en historie med seksuelle overgreb i barndommen i bagagen.

Tryghed og tillid er fællesnævnere for mandetræf, der ledes af en mandlig psykoterapeut og en mand, som har gode erfaringer med at overvinde konsekvenserne af seksuelle overgreb.

Mandetræf foregår i Kvistens lokaler i Mejlgade 71 1.th, i Aarhus C hver anden torsdag i lige uger kl. 17.00 – 19.00.

 Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Kurt Kyed, der er en den ene af de to, som står for Kvistens mandetræf på tlf. 30 51 69 80.