Fredag 28. februar 2020 sidst på eftermiddagen blev Kvisten ringet op af Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius, der overbragte os den glædelige nyhed, at Kvisten kommer fast på Finansloven fra 2021. Her får vi hvert år 2,5 mio. kr. årligt til vores arbejde for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Anerkendelse af Kvistens resultater

At Kvisten kommer på Finansloven er ubeskriveligt vigtigt for vort fremtidige arbejde, og vi ser det som en stor anerkendelse af den indsats, vi hidtil har leveret, som blandt andet har resulteret i:

  • 305 i behandling i 2019, dvs. godt 40 flere end i 2018
  • mænd udgør 33 pct. af alle i behandling hos Kvisten
  • 90 behandlere i 45 kommuner betyder en høj grad af nærhed i behandlingen

Kvistens særlige indsats for at opspore og behandle mænd har netop været muligt, fordi vi har modtaget Satspuljemidler 2017-2020. At regeringen har nedlagt satspuljer som finansieringsmodel til en række sociale indsatser har givet anledning til mange bekymrede tanker om, hvad fremtiden ville bringe, når vi kom til nytår. Det er ikke alene i Kvisten men også hos andre organisationer, som har modtaget satspuljemidler til deres virke.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativets aftale om udmøntning af FL20-reserven til at videreføre tidligere satspuljeprojekter giver os lidt ro i maven: Kvisten er kommet for at blive! Vi har derfor al mulig grund til at sige tak til Camilla Fabricius (S) og de politikere, der har talt vores sag.

Se aftalen om udmøntning af reserven her: https://sim.dk/…/partier-fordeler-permanente-midler-til-so…/

Kvisten skal fortsat rejse fondsmidler

I Kvisten skal vi fortsat rejse fondsmidler både til drift og udvikling. Men at vi er kommet på Finansloven giver ro til at fokusere på vores kerneopgaver til glæde for de mænd og kvinder, der er i behandlingsforløb og dem, der venter på at få hjælp.

 

Kvisten i medierne

Nyheden om, at Kvisten kommer på Finansloven fra 2021 har givet travlhed på hovedkontoret i Bjerringbro:

  • TV/ MIDT-VEST var på pletten søndag aften og interviewede direktør Lisbeth Høstgaard Møller og  Niels Thomassen, tidligere bruger og nu med i Kvistens Taskforce, som fortalte, hvad nyheden om, at Kvisten er kommet på Finansloven betyder for Kvistens fortsatte virke. Link til udsendelsen på TV/ MIDT-VEST 1. marts 2020
  • P4 Midt & Vest bragte interview med Lisbeth Høstgaard Møller i morgenradioen Link til udsendelsen på P4 Midt & Vest (indslaget kommer 2:12 inde i udsendelsen).
  • Samtidig har Midtjyllands Avis og Viborg Stifts Folkeblad været i røret for at høre mere om Kvistens fremtid på Finansloven.

Kvistens Taskforce

De modige mænd i Kvistens Taskforce er en af forklaringerne på, at det lykkes Kvisten at opspore og behandle mænd med senfølger efter seksuelle overgreb. De tidligere brugere deler nemlig ud af deres historie og fortæller om, hvordan det er at gå i terapi hos Kvisten.