Kvisten afholder generalforsamling lørdag den 15. august 2020 kl. 10.20 – 12.00 på Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro.

Forslag som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (dvs. senest fredag den 7. august) og sendes til info@kvistene.dk.  

Stemmeret: Du skal være frivillig i Kvisten og have været medlem i 3 mdr. for at have stemmeret på generalforsamlingen.

 

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

5. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 

6. Bestyrelsen fremlægger Kvistens strategi 

7. Behandling af indkomne forslag. Forslag til ændring af vedtægter, vil ved vedtagelse være gældende for resten af generalforsamlingen. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
– På valg: Kurt Kyed (modtager genvalg) og Frank Kruse Jacobsen (modtager ikke genvalg)
– Derudover skal der vælges et bestyrelsesmedlem i Lisbeth Høstgaard Møller sted. Lisbeth deltager fra generalforsamlingen 2020 i bestyrelsesmøderne uden stemmeret jf. vedtægterne, §8.
– Kandidater, som bestyrelsen pt. er bekendt med: Kurt Kyed, Anette Solheim og Lisa W. Lauritzen. 

Øvrige kandidater kan opstilles frem til afvikling af pkt. 8 på generalforsamlingen. 

9. Valg af 1 – 2 suppleanter 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

På bestyrelsens vegne
Karen Klint, formand

Dagsorden-generalforsamling-2020 (PDF)