Donation giver mulighed for at lægge strategi for frivillige i Kvisten

Takket være en donation på 1,47 mio. kr. fra TrygFondens regionale råd Midtjylland kan Kvisten i de kommende to år:

  • Ansætte en frivilligkoordinator for Region Midtjylland.
  • Rekruttere yderligere 12 frivillige i Region Midtjylland ( pt. 45).
  • Hjælpe i alt 150 med senfølger efter seksuelle overgreb i Midtjylland.
  • Undersøge hvad der motiverer og engagerer de frivillige.
  • Udarbejde en strategi for at rekruttere og fastholde frivillige i Kvisten.

Uden frivillige ingen Kvisten! Og uden Kvistens frivillige behandlere var der hvert år mere end 300 voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i Danmark, der ikke fik hjælp til at bearbejde deres traumer. TrygFonden og TrygFondens regionale råd har siden 2015 været en uundværlig bidragyder til Kvistens arbejde. Det sætter den nye donation en tyk streg under.

Frivilligpleje

En ny frivillig koordinator skal arbejde med både at rekruttere nye frivillige og arbejde for at fastholde dem gennem et målrettet fokus på ‘frivilligpleje’. Kvisten vil også bruge projektmidlerne til at undersøge, hvad der engagerer og motiverer til at vælge at arbejde frivilligt for Kvisten, og hvad vi kan forbedre. Undersøgelsens resultater bliver afsæt til at udforme en strategi for, hvordan Kvisten vil arbejde for at tiltrække og fastholde frivillige.

Venter på hjælp

I efteråret stod 112 borgere alene fra Region Midtjylland på Kvistens venteliste til at få behandlet deres traumatiske oplevelser med seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Ventetiden er rigtig svær. Nogle har hemmeligholdt deres overgrebshistorie i mange år og rækker først ud efter hjælp, når de mistrives i en sådan grad, at de ikke længere kan fungere i tilværelsen. Derfor er rekruttering og fastholdelse helt essentielt for, at Kvisten bliver i stand til at behandle flere.

Krav til frivillige

I Kvisten stiller vi store krav til de frivillige behandlere. De har alle en godkendt uddannelse som psykoterapeut eller psykolog og erfaring med at arbejde med traumer. De modtager løbende supervision af en ekstern supervisor og deltager i Kvistens kurser for hele tiden at vedligeholde og højne det faglige niveau.