Forside af "Der er et håb"

Kvisten har 8. maj 2021 udgivet bogen “Der er et håb – fortællinger om en særlig indsats for mænd med senfølger efter seksuelle overgreb” skrevet af Inge Ramsing. Bogen fortæller om resultaterne af fire år med driftsmidler fra Folketingets satspulje til en særlig indsats for at opspore og tilbyde psykoterapeutisk behandling til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Mød fem mænd fra Kvistens mandegrupper

I “Der er et håb” møder læseren fem af de mænd, der har fået behandling i Kvisten – Niels, Malte, Anders, Lars og Hans. De  fortæller om deres egen historie og deres oplevelser med at gå i gruppeterapi i Kvistens mandegrupper, og hvilken forandring det har skabt for dem. Der ér nemlig et håb om at få det bedre, selvom man har været udsat for noget så uhyrligt grænseoverskridende som seksuelle overgreb tidligt i livet og slås med voldsomme senfølger af det.

152 mænd fra 49 forskellige kommuner

152 mænd fra 49 forskellige kommuner har i 2017-2020 fået hjælp i Kvisten til at bearbejde traumatiske oplevelser med seksuelle overgreb i deres barndom og ungdom. Oplevelser, der har haft vidtrækkende og ødelæggende konsekvenser for deres liv. Psykoterapi i kønsopdelte grupper er et særkende for Kvisten. Derfor koncentrerer bogens fortællinger sig om mandegrupperne, hvor der opstår et ganske særligt fællesskab, som får stor betydning for deltagerne.

Terapien i en mandegruppe

Psykoterapeut og rådgiver i Kvisten, Henrik Buskov, fortæller om den proces, som mændene gennemgår, fra de starter i mandegruppen, og til de er klar til at sige farvel til den igen, og hvad der er på spil, når man har været udsat for seksuelle overgreb.

Kvistens Taskforce

Jonas Lohmann Mikkelsen fra Ørum v. Viborg og Kurt Kyed fra Randers er medlemmer af Kvistens Taskforce. I bogen fortæller de om at stå offentligt frem med deres historie om senfølger efter seksuelle overgreb og på den måde at være med til at opspore mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb og vise, at der er hjælp at få.

Fakta om resultater i indsatsen for mænd

Bogen er samtidig krydret med fakta om resultater af Kvistens arbejde med at give psykoterapi til mænd, individuelt og i grupper med den tilgang, at det er traumerne fra overgrebene, som er selve årsagen til senfølgerne med komplekse sociale, mentale og psykiske problemstillinger, som både mænd og kvinder slås med i årevis.

Du kan bestille “Der er et håb”

Link til mere information og bestilling af “Der er et håb…”