Regeringen foreslår 9 initiativer til at forebygge seksuelle overgreb mod børn. Et af initiativerne handler om at skærpe straffene for andre former for seksuelle overgreb end samleje (voldtægt).

Skærpede straffe skal følges op af hjælp til både ofre og krænkere

Kvisten hilser regeringens forslag til en skærpelse af straffen for andre seksuelle overgreb mod børn og unge end samleje velkommen. Det sender et uhyre vigtigt signal fra samfundet til ofrene og deres omgivelser om, at det, som barnet eller den unge har været udsat for, er forkert! At også det, som man i dag taler ned som ’pilleri’, både er forkert, skadeligt og uacceptabelt!

Straf kan ikke stå alene

Men, straf kan ikke stå alene. Derfor glæder det os, at der med regeringens udspil er lagt op til, at der skal afsættes ‘midler til en styrket indsats til personer med seksuelle tanker om børn’. Det er nødvendigt at styrke behandling til både offer og krænker, ellers bliver skærpede straffe blot symbolpolitik med et ensidigt fokus på ønsket om at straffe: Vi får tilfredsstillet vores retfærdighedssans, men har vi hjulpet ofret videre, og har vi forebygget, at krænkeren gentager sine handlinger?

Vi er nødt til at se ’uhyret’ i øjnene: Uanset, om det er pædofili eller et behov for magt og kontrol, der ligger til grund for de seksuelle overgreb, er det nødvendigt også at behandle krænkeren i stedet for bare at spærre ham eller hende inde.

I Kvisten ved vi – om nogen – at andre former for seksuelle overgreb kan være mindst lige så traumatiserende som det fuldbyrdede samleje – dvs. voldtægt – og give langvarige psykiske og fysiske skader. For eksempel er orale overgreb mindst lige så uhyrlige, grænseoverskridende og skadelige.

Traumer efter andre typer af seksuelle overgreb

I Kvisten møder og behandler vi voksne, der som børn og unge var udsat for seksuelle overgreb. Vi ser netop de langvarige skader – senfølger – af seksuelle overgreb, og det er bestemt ikke altid, at der overhovedet har fundet et samleje sted. Det er krystalklart, at seksuelle overgreb i alle afskygninger er voldsomt krænkende og traumatiserende for barnet og den unge.

Massiv støtte er nødvendig

Børnene og de unge skal have massiv støtte, når overgrebet opdages, men vi skal som samfund også gøre os klart, at traumer og chok fra seksuelle overgreb ofte dukker op igen i voksenalderen. Minderne om overgrebet bliver aktiverede igen, når barnet som voksen skal indgå i intime og nære relationer i parforhold og som forældre, og det kan føre til en lang række problemer.

I Kvisten ser vi frem til skærpede straffe, og at de forenes med et langt større politisk fokus på at hjælpe ofre for seksuelle overgreb, både når de er børn og unge, og når de bliver voksne.

Se regeringens 9 forslag til at forebygge seksuelle overgreb mod børn