Forside af "Der er et håb"

Kvindetræf er et åbent og uforpligtende tilbud til nordjyske kvinder, der var udsat for seksuelle overgreb i opvæksten

Kvindetræf er et nyt, åbent og uforpligtende tilbud i Nørresundby ved Aalborg til nordjyske kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Kvindetræffet i Nørresundby er Kvistens første, og det er planen, at kvindetræf med tiden skal udbredes til andre danske byer.

Mulighed for at møde ligesindede

Kvistens kvindetræf er et tilbud, hvor man kan møde ligesindede i et trygt og åbent rum, og hvor der ikke er adgang for mænd. Det nye tilbud bygger videre på gode erfaringer fra Kvistens mandetræf i Aarhus, der startede i januar 2019 som Danmarks første åbne tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb. Siden har Kvisten også åbnet mandetræf i Kgs. Lyngby.

Du finder kvindetræffet her:

Det nye kvindetræf starter første gang onsdag 9. juni 2021 kl. 16.30, og det fortsætter herefter på onsdage kl. 16.30-18.30 i ulige uger. Det foregår hver gang i Kvistens lokaler i Galstersgade 3,1., Nørresundby, 9400 Aalborg.

Sommerpause: Sidste træf inden sommerferien er onsdag 7. juli 2021 og første træf efter sommerferien er onsdag 18. august 2021.

Gratis, anonymt, åbent og uforpligtende

Kvistens kvindetræf er et åbent, anonymt og uforpligtende tilbud uden krav om tilmelding. Man deltager, når man har lyst og overskud til det. Tovholdere er Eva Jensen, som selv har oplevet seksuelle overgreb i barndommen, og psykoterapeuter og frivillige i Kvisten, Gitte Syvsten og Jette Fjeldgaard.

Eva Jensen, fortæller:

– Jeg vil gerne være med til at skabe et rum, hvor der ikke er nogle følelser der er forkerte. Kvistens kvindetræf tilbyder et trygt, frit og åbent rum for kvinder til at tale om erfaringer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Selvom vi kommer med vidt forskellige historier, opdager vi alligevel, at der er fælles træk, for eksempel følelserne af skyld og skam. Jeg vil gerne understrege, at kvindetræffet ikke er terapi, selvom Gitte, Jette og jeg hjælper dialogen i gang mellem deltagerne.

Et stærkt fællesskab

Tovholder for mandetræffet i Aarhus og bestyrelsesmedlem i Kvisten, Kurt Kyed, fortæller om erfaringerne fra Aarhus:

– Det er en stor oplevelse at møde andre, der helt præcist forstår, hvad det er, man har været igennem. Der opstår et stærkt fællesskab med en stemning af, at man er der for hinanden. Selvom man har gået i terapi, vil oplevelserne fortsat dukke op resten af livet. Derfor er det godt at have et sted, hvor man kan dukke op efter behov og møde ligesindede, forklarer han.

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?

’Senfølger’ er et samlende begreb for de komplekse sociale, mentale, psykiske og fysiske vanskeligheder og lidelser, som opstår i en grad, der kræver behandling hos 60-80 pct. af alle, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndom og ungdom. Senfølgerne opstår, når de traumatiske oplevelser presser sig frem i bevidstheden, efter man i mange år har forsøgt at fortrænge overgrebene. Link til mere viden om senfølger efter seksuelle overgreb.

Det nordjyske kvindetræf er en af de aktiviteter, som Kvisten har modtaget tilskud til fra Socialstyrelsens projektmidler til frivilligt socialt arbejde (PUF).

Link til mere information Kvistens Kvindetræf i Nørresundby v. Aalborg