Podcast-fortællinger

Kvisten har deltaget i et projekt, der skal sætte fokus på seksuelt misbrugte mænd og kvinder samt oplyse om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Lyt til podcast-fortællingerne her.

Mandetræf – et åbent tilbud

Mandetræf er et åbent tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Formålet er at give mænd mulighed for at udveksle erfaringer med ligestillede om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb. Det er gratis at deltage.

Mandetræf er torsdage i lige uger kl. 17-19 i Kvisten, Mejlgade 71 1. th , Aarhus C