Podcast-fortællinger

Kvisten har deltaget i et projekt, der skal sætte fokus på seksuelt misbrugte mænd og kvinder samt oplyse om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Lyt til podcast-fortællingerne her.

Mandetræf

Mandetræf er et åbent tilbud for mænd med senfølger af seksuelle overgreb. Mændene i mandetræf mødes med det formål at udveksle erfaringer med ligestillede om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb.

Næste møde i mandetræf er torsdag den 13. juni 2019 kl. 17-19 i Kvistens lokaler i Mejlgade 71 1th i Aarhus.