“Ved at synliggøre problemet gør vi samtidig opmærksom på, at der er hjælp at hente – og hjælpen kan bidrage til uvurderlig øget livskvalitet.”

Lisbeth Høstgaard Møller, psykoterapeut og direktør, Kvisten

Kvisten tilbyder kurser og faglig sparring til dig som fagperson, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i dit arbejde

Efterlyser du som fagperson mere viden om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, tilbyder vi temadage, oplæg, faglig sparring og netværksmøder.

Temadage:

  1. Temadag om voksnes senfølger efter seksuelle overgreb.
  2. Temadag om opsporing af børn, unge og voksne, som er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.
  3. Temadag om seksualitet og dens betydning for mennesket helse med fokus på mennesker, som har været udsat for seksuelt overgreb i barndommen eller ungdommen.

Du er velkommen til at ringe og forhøre dig om andre muligheder for temadage.

Faglig sparring:

  1. Faglig sparring til fagpersonale, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i deres arbejde.
  2. Beskæftigelsesrettede samtaler til borgere tilknyttet jobcentre.

Netværksmøder

Kvisten arrangerer netværksmøder rundt i landet. På netværksmøderne sætter vi senfølger af seksuelle overgreb på dagsorden. På netværksmøderne vil Kvistens taskforce holde et indledende oplæg om egne erfaringer med senfølger og om, hvordan de er kommet videre. Kvistens taskforce består af mænd og kvinder, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Dernæst er der mulighed for at arbejde med jeres medbragte cases.

Straksforløb

Straksforløb i Kvisten er et intensivt psykoterapeutisk forløb for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Forløbet har fokus på de udfordringer, som senfølger efter seksuelle overgreb skaber for borgeren i forhold til at være på arbejdsmarkedet, gennemføre en uddannelse, løfte forældrerollen mv.

Et straksforløb kan startes op inden for en uge efter visitation hos Kvisten. Borgeren skal visiteres hos Kvisten for, at vi kan vurdere, om et straksforløb er den rette behandling. Visitationssamtalen varetages af uddannede psykoterapeuter. Kvistens visitatorer træffes på tlf. 88 44 81 41 mandag-torsdag kl. 10-14. Borgere henvises til straksforløb i Kvisten fra kommunernes børne- og familieafdelinger, jobcentre, misbrugsbehandling, socialpsykiatri og fra Kriminalforsorgen. 

Forløbet strækker sig over 10 uger med ugentlige sessioner. Der er dog mulighed for at forlænge forløbet, hvis vi sammen vurderer, at det kan gavne borgeren.

Et straksforløb koster 950 kr. pr. session. En session varer typisk en time. Hvis en borger mod forventning trækker sig fra samtalerne efter de første tre gange, vil vi returnere halvdelen af beløbet. Eventuel statusbeskrivelse kan tilkøbes for 950 kr.

Mere information om Kvistens tilbud?

For mere information om temadage, faglig sparring, netværksmøder samt straksforløb i Kvisten, er du velkommen til at kontakte os mandag-torsdag fra kl. 10-14.

 

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne for temadage, oplæg, faglig sparring mv.