“Ved at synliggøre problemet gør vi samtidig opmærksom på, at der er hjælp at hente – og hjælpen kan bidrage til uvurderlig øget livskvalitet.”

-Lisbeth Høstgaard Møller, psykoterapeut og direktør, Kvisten

Kvisten tilbyder kurser og opkvalificering af medarbejdere som er i berøring med udsatte voksne.

Efterlyser du som fagperson mere viden om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, tilbyder vi temadage, netværksmøder, sparring og oplæg.

Temadage:

  1. Temadag om voksnes senfølger efter seksuelle overgreb.
  2. Temadag om opsporing af børn, unge og voksne som er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen.
  3. Temadag: Seksualitet og dens betydning for mennesket Helse, med fokus på mennesker som har været udsat for seksuelt overgreb i barndommen/ungdommen.

Du er velkommen til at ringe og forhøre dig om andre muligheder for temadage.

Faglig sparring:

  1. Faglig sparring til fagpersonale, der møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.
  2. Beskæftigelsesrettede samtaler til borgere tilknyttet jobcentre.

Straks-behandlingsforløb

Der er mulighed for at købe straks-behandlingsforløb til voksne med senfølger af seksuelle overgreb. 

Netværksmøder

Kvisten arrangerer netværksmøder rundt i landet. På netværksmøderne sætter vi senfølger af seksuelle overgreb på dagsorden. På netværksmødet vil Kvistens Taskforce holde et indledende oplæg om egne erfaringer med senfølger og om, hvordan de er kommet videre. Kvistens Taskforce består af mænd og kvinder, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Dernæst er der mulighed for at arbejde med jeres medbragte cases. 

Underviser

Marianne Gutte, Projektleder i Kvisten. Klinisk sexolog fra Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet og Århus Psykoterapeutisk Institut. Marianne har mange års erfaring som pædagog, konsulent i Socialstyrelsen hvor hun har arbejdet med udsatte grupper. 

Ring og hør nærmere.

Projektleder Marianne Gutte
Tlf. nr.: 61687357
E-mail: midtjylland@kvistene.dk

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om mulighederne for foredrag og temadage.

Du kan også følge Kvisten på Facebook og holde dig opdateret om aktuelle foredrag.