“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Mandetræf

Et af Kvistens store indsatsområder er at hjælpe mænd, der har været ofre for seksuelle overgreb.

Kvisten har i 2019 startet et nyt initiativ, som kaldes mandetræf. Mandetræf er et åbent tilbud for mænd med senfølger af seksuelle overgreb. Formålet med mandetræf er at skabe et rum, hvor mænd kan mødes med ligesindende og udveksle erfaringer om at tackle konsekvenserne af seksuelle overgreb. Det kan være mænd, der ikke tidligere har fået hjælp eller mænd, der har afsluttet et individuelt terapiforløb eller gruppeforløb og ønsker at bevare kontakten med andre mænd med overgrebshistorier. 

Tryghed og tillid er fællesnævnere for vores mandetræf, der ledes af psykoterapeut og frivillig i Kvisten Jesper Bandt og Kurt Kyed. Kurt har selv været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Mandetræf foregår i vores lokaler i Mejlgade 71 1th i Aarhus hver torsdag i lige uger fra kl. 17-19. 

Mandetræf

Du er velkommen til at kontakte Marianne Gutte for mere information om vores mandetræf.

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.