“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Medarbejdere

Lisbeth Høstgaard Møller

Direktør
info@kvistene.dk
60 70 72 57

Lone Heiberg

Regionsleder Syd og Øst
lone@kvistene.dk
61 67 93 57

Marianne Gutte

Projektleder
marianne@kvistene.dk
61 68 73 57

Signe Gyldendal Rasmussen

Udviklingskonsulent
Barselsorlov
signe@kvistene.dk

61 33 72 57

Lene Thomsen

Administration og økonomi
lene@kvistene.dk
61 79 72 57

Freja Thusnelda Thomsen

Udviklingskonsulent
freja@kvistene.dk

61 33 72 57

Pernille Høj Jensen

Visitator/psykoterapeut
pernille@kvistene.dk
61 66 72 57