“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Medlemsskab

Kvisten er en frivillig forening med egen bestyrelse. Kvisten tilbyder gruppeterapi, individuelle terapiforløb og parterapi til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres pårørende.

For at benytte Kvistens tilbud skal man være medlem af Kvisten. Som medlem i Kvisten har man fri adgang til terapeutisk behandling.

I Kvisten betales et årligt medlemskab på 600 kr. Dette medlemskab gør det muligt at benytte Kvistens tilbud.

Betaling af medlemskab går til den daglige drift af Kvisten, uddannelse og supervision af Kvistens frivillige behandlere.

Ønsker du at blive medlem af Kvisten er du velkommen til at kontakte os.

Kunne du tænke dig at støtte Kvisten, kan du købe et støttemedlemsskab til 100 kr. Læs mere om støttemedlemsskab i den grønne boks.

Sådan støtter du Kvisten


Kvisten må gerne kontakte mig vedr. fremtidig donation

Bliv medlem af Kvisten

De støtter os

Hvert år modtager Kvisten uvurderlig støtte fra større og mindre fonde, private, loger og virksomheder.

I Kvisten er vi afhængig af den økonomiske støtte, som vi modtager i form af gaver, donationer og støttemedlemsskaber, som gør det muligt at sikre Kvistens drift, igangsætte nye projekter samt sikre, at vores frivillige behandlere modtager kurser og supervision, så vi kan hjælpe endnu flere voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Alle bidrag – store som små – gør en forskel for Kvistens arbejde.

Støtte giver fradrag i SKAT

Donerer du et gavebeløb på 200 kr. eller derover, er det fradragsberettiget. Du skal blot oplyse dit cpr. nr. eller cvr. nr til Kvisten ved donation.

Indsæt beløbet på konto: 9100 – 4501666144 eller overfør via MobilePay på 60 70 72 57 og send dit navn, adresse, e-mailadresse og cpr. nr. eller cvr. nr. til info@kvistene.dk

Der skal lyde en stor tak til alle, der støtter Kvistens arbejde.

Kvistens bidragydere

Du er altid velkommen til at kontakte Kvisten

Vi tilbyder individuelle samtaleforløb, parterapi, gruppeterapi samt foredrag og undervisning.