Hør Oles historie om et liv med senfølger efter seksuelle overgreb

Oles historie

Ole blev seksuelt misbrugt i barndommen og en del af teenageårene. I dag er Ole 57 år og med i Kvistens taskforce. 
Her på siden kan du se tre små videoklip, hvor Ole fortæller om de senfølger, der har fyldt mest for ham. Du kan også se hele Oles historie nederst på siden.

Ole tog skylden

Skam og skyld er almindelige følgeskader efter seksuelle overgreb. For Ole fyldte skam- og skyldfølelserne så meget, at han intet fortalte om overgrebene – heller ikke til den skolepsykolog, han gik ved. Da Ole var 10-11 år gammel, havde han mistet troen på voksne mennesker og mente, at overgrebene var hans egen skyld.

Halvdelen var misbrugte

Mange dulmer senfølgerne efter seksuelle overgreb med alkohol og stoffer. Ole udviklede et alkoholmisbrug allerede som barn. Siden har han gået i behandling flere gange for sit alkoholmisbrug. I behandlingen har han mødt flere alkoholikere, der som ham selv, har oplevet seksuelle overgreb i barndommen.

Terapien reddede Oles liv

Mange ofre for seksuelle overgreb går med hemmeligheden i adskillige år, inden de søger hjælp til deres senfølger. For Ole har terapien betydet alt. Han er i dag ædru alkoholiker, og tillægger terapien æren for, at han er i live i dag. Ole er en del af Kvistens Taskforce af mænd, der tager ud og holder oplæg. Her fortæller de om et liv med senfølger og om, hvordan de er kommet videre.

Hør hele Oles historie her

Kvistens taskforce

Kvistens taskforce består af 12 tidligere brugere af Kvisten. Taskforce er sammen med en terapeut i Kvisten med til at holde foredrag og oplæg om omfanget af seksuelle overgreb. Taskforce fortæller om et liv med senfølger efter seksuelt misbrug og om, hvordan de er kommet videre. Formidlingen er vigtig for at nedbryde det tabu, som seksuelt misbrug er. 

Klik her for at se flere videoer med Kvistens taskforce.