“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Velkommen

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vi tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. 

Hovedorganisationen Kvisten blev stiftet i 1998 på frivilligt initiativ og drives i dag hovedsageligt af frivillige kræfter.

Kvisten er et landsdækkende tilbud, og er pt. aktiv i 44 kommuner landet over. Vi tilbyder individuel terapi, gruppeterapi, telefonrådgivning og mandetræf. Terapi og rådgivning varetages af frivillige, der alle har en godkendt psykoterapeutisk uddannelse eller uddannet psykolog. Vi tilbyder desuden faglig sparring, oplæg, temadage mv. for professionelle, der møder målgruppen i deres arbejde. For mere information herom se her.

For at modtage terapi i Kvisten, skal du være medlem. Medlemsskabet koster 600 kr. pr. løbende 12 måneder. Medlemsskabet betales ved opstart i terapi.

Kvistens strategi

Kvistens strategi 2020-2023

Kvistens værdigrundlag

I Kvisten arbejder vi ud fra forskellige psykologiske tilgange, hvor der tages højde for den enkelte klient.

Relationen mellem terapeut og klient er afgørende for et godt terapeutisk forløb. Grundlæggende arbejder vi ud fra en ressource- og udviklingsorienteret tilgang, hvilket vægtes at finde sted inden for en ramme af tillid, respekt, rummelighed og accept.

Kvistens terapeuter skal have en anerkendt terapeutisk uddannelse, ligesom vi prioriterer højt, at terapeuterne besidder og løbende tilegner sig faglig viden inden for området. Dette sker via skræddersyede kurser og gruppesupervision ved eksterne supervisorer samt gennem et bredt og opdateret litteraturkendskab, erfaringsdeling og faglig sparring.

Vi tager kun sager, som vi føler os kompetente til, men hjælper gerne med at finde andre relevante tilbud.

Alle i Kvisten er underlagt den normalt gældende tavshedspligt på området.

Privatlivspolitik

Hvem kan henvende sig?

  • Alle over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år, eller har en følelse af, at deres grænser er blevet overskredet på en seksuel måde
  • Pårørende til seksuelt misbrugte
  • Professionelle der møder målgruppen i deres arbejde
  • Andre der er interesserede i information, foredrag eller lignende.

Kvisten er inddelt i fem afdelinger – kontakt din lokale afdeling her.

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.