“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Kvistens værdigrundlag

I Kvisten arbejder vi ud fra forskellige psykologiske tilgange, hvor der tages højde for den enkelte klient.

Relationen mellem terapeut og klient er afgørende for et godt terapeutisk forløb. Grundlæggende arbejder vi ud fra en ressource- og udviklingsorienteret tilgang, hvilket vægtes at finde sted inden for en ramme af tillid, respekt, rummelighed og accept.

Kvistens terapeuter skal have en anerkendt terapeutisk uddannelse ligesom vi prioriterer højt, at personalet besidder og løbende tilegner sig faglig viden inden for området. Dette sker via skræddersyede kurser og gruppesupervision ved eksterne supervisor samt gennem et bredt og opdateret litteraturkendskab, erfaringsdeling og faglig sparring.

Vi tager kun sager, som vi føler os kompetente til, men hjælper gerne med at finde andre relevante tilbud.

Alle i Kvisten er underlagt den normalt gældende tavshedspligt på området.

Privatlivspolitik

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.