“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb er en bred betegnelse, og der findes forskellige definitioner af seksuelle overgreb og krænkelser.

Socialstyrelsens Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn (SISO) anvender en bred definition af seksuelle overgreb, som præsenteres i punktform.

  • Den voksne udnytter et barns tillid
  • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet
  • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til
  • Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd
  • Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral

(Definitionen er en punktopstilling af Henry C. Kempes definition af seksuelle overgreb fra 1978, SISO).

Udgangspunktet i Kvistens arbejde

Grænsen for, hvad der opleves som en krænkelse, er individuelt. Det at blive krænket kan ikke gradbøjes.

Den oplevelse, der traumatiserer ét menneske, påvirker måske knap nok et andet. Det er følgerne af krænkelserne, vi arbejder med terapeutisk.

I Kvisten tager vi tager udgangspunkt i det, klienten oplever som hindrende for, at vedkommende kan udfolde sig og mestre livet. Dvs. vi tager ikke udgangspunkt i en diagnose.

Læs mere om senfølger af seksuelle overgreb og omfang.

Har du oplevet seksuelle overgreb?

Kvisten tilbyder terapi til personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres pårørende.

Vi tilbyder gruppeterapi, individuelle terapiforløb, parterapi samt foredrag og undervisning.

Kvisten tilbyder samtaler i store dele af Jylland samt i Hovedstaden.

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.