Referencer

Skønlitteratur og biografier

Barndomsnatten i dagens lys
Bogens hovedbudskab er, at det er muligt at komme sig efter de skader som en opvækst med incest kan medføre: Selvmordstanker, sindslidelser, alkohol- og stofmisbrug og social isolation og derefter leve et rigtig godt liv med overskud til at bruge de barske erfaringer på en positiv og konstruktiv måde til gavn for både sig selv og andre mennesker.
Forfatter: Kurt Kyed. Forlag: Eget forlag, 2015/Saxo E-bøger.

Det bliver sagt
Kristian Ditlev Jensen fortæller om tre års krænkelser, han blev udsat for, af en pædofil vaneforbryder, og hvordan det er at leve videre med det som ung og voksen.
Forfatter: Kristian Ditlev Jensen. Forlag: Gyldendal, 2013

Digte af Tea Sølvi Thaarslund
Inspireret af bogen Ude af mig selv af Karin Dyhr, 2019
Digte

Glaspigen
En selvbiografisk bog om Ida, som bliver udsat for seksuelt misbrug af sin far, og som langt ind i sit voksne liv kæmper med følgevirkningerne fra overgrebene og med det etablerede behandlingssystem, hvilket hverken har viden eller vilje til at hjælpe hende. “Ida” er rask og glad i dag og på den måde er Glaspigen også en bog om det at komme ud på den anden side og igen blive glad for livet.
Forfatter: Karen Dyhr. Forlag: Documentas, 2008

Kalak
Kim er vokset op i en Jehovas Vidne-koloni langt ude på landet i Norge. Faren bliver udstødt af sekten og flytter til Danmark, og da Kim er 17 år flygter han ned til ham. Han finder en far, der er godt at snakke med, og som er tolerant. Men faren begynder at misbruge Kim.
Forfatter: Kim Leine. Forlag: Gyldendal, 2007.

Kun hvis du har lyst
En rørende, nødvendig og uafrystelig selvbiografi om et ubærligt emne. Det er en bog for alle – med eller uden børn – fordi den uden omsvøb dokumenterer, hvordan en pædofil kan tryllebinde et barn – og hvordan en pige kan ende i frit fald. Bogens forfatter og hovedperson, Margaux Fragoso, demonstrerer med sit retrospektive klarsyn, sin rystende ærlighed og sit store sproglige overskud, at det er muligt at komme videre. Selv for et barn, der er blevet gjort fortræd i det mest af sin barndom.
Forfatter: Margaux Fragoso. Forlag: Gads Forlag, 2011

Kunsten at græde i kor
11-årige Allan vokser op i det sønderjyske 60’ere som søn af en købmand, der holder taler ved begravelser for at tjene lidt ekstra. Han ender dog i et nervesammenbrud og nu bliver Allan nødt til at tage over – det er dog ikke let, for begravelserne bliver færre og færre, men det kan der måske gøres noget ved?
Forfatter: Erling Jepsen. Forlag: Borgen, 2007

MED EGNE ORD – 14 kvinders beretninger om seksuelle overgreb
Kvinderne har valgt en form, der passede dem – fortælling, novelle, digt eller brev, hvor de frit skriver om deres oplevelser og de overlevelsesstrategier, der har været tilgængelige for dem
Redigeret af Iben Claces og Karen Marie Edelfeldt. Forlaget Udenfor, 2018

Zornig – Vrede er mit mellemnavn
Lisbeth Zornig Andersen, tidligere formand for Børnerådet, skildrer med barnets øjne sin egen opvækst med hverdagens rædsler i det under-Danmark, som er skjult for de fleste. En hverdag fyldt med knytnæver, blod, misbrug, straf, sult, stank og frygt. En far, der forsvandt, en stedfar, der gjorde ondt, en mor, der svigtede.
Forfatter: Lisbeth Zornig Andersen. Forlag: Gyldendal, 2011

Faglitteratur

Abused BOYS – The Neglected Victims of Sexual Abuse
Seksuelt misbrugtes fortællinger om at være offer for seksuelt misbrug.
Forfatter: Mic Hunter. Forlag: Fawcett Books, New York, 1990

At bestige bjerge
Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. Bogen fortæller om cases og behandling, metoder og resultater.
Forfattere: Jette Lyager og Lone Lyager. Forlag: Klim, 2015

Bag om borderline
Efter en årrække med mere end 70 indlæggelser med diagnosen borderline er forfatteren kommet ud på den anden side og holder nu foredrag og har gennem en hjemmeside kontakt med talrige andre borderlinere, så hun ud fra en stor indsigt kan skrive såvel for fagfolk som brugere.
Forfatter: Karin Dyhr. Forlag: Nyt Nordisk Forlag, 2010.

Den tavse stemme
Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Den tavse stemme er kulminationen på Peter Levines livsværk. Det er sammenfatningen af hans livslange undersøgelse af traumer og banebrydende terapeutisk arbejde med at sætte klienter fri fra traumets kvælertag.
Forfatter: Peter A. Levine. Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2012.

Drenge og seksuelle overgreb
Forståelse, analyse og behandling. Om drenge som henholdsvis ofre og krænkere i forbindelse med seksuelle overgreb, med hovedvægt på psykoterapeutisk behandling af især krænkerne.
Forfatter: Eva Hildebrand. Forlag: Hans Reitzels Forlag, 1994.

Dissociationsfænomener
Forskning i traumer og PTSD har medført en større forståelse for de skadevirkninger, traumatiske begivenheder kan få på alle niveauer i nervesystemet. Forskning i betydningen af voldelige overgreb mod børn har samtidig medført en større forståelse for, hvor tæt tilknytningstraumer kan være relateret til alvorlige tilknytningsforstyrrelser, og ligeledes en forståelse for de alvorlige konsekvenser, disse har for personlighedsudviklingen.
Forfatter: Susan Hart. Forlag: Gyldendal Akademisk, 2011.

Familier med seksuelt misbrug af børn
Forståelse og handlingsmuligheder. Om incest, hvordan incest kan defineres og om familiebehandling og individuel behandling i grupper af børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden et afsnit om incest i strafferetlig forstand.
Forfatter: Eva Hildebrand og Else Christensen. Forlag: Hanz Reitxels Forlag, 1992.

Livslange tilløb
En antologi af psykologers arbejde med seksuelt misbrugte.
Surveystyrelsen 2008 og 2009.

Pigen der hoppede ud af sin krop – en bog om dissociation
Ved hjælp af forskellige teorier, der bygger på omfattende videnskabelig forskning, og talrige casebeskrivelser, omtales dissociation og forskellige typer af traumer, herunder udviklingstraumer.

Det belyses, hvordan de kan disponere for tilstande som f.eks. PTSD og andre multisystemlidelser som f.eks. fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom – lidelser, som både omfatter psyken og den fysiske krop. Desuden beskrives terapiformen Somatic Experiencing, der har vist sig effektiv i behandlingen af traumer.
Forfatter: Bodil Claesson. Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2014.

Skam – medfødt og tillært
Skam opstår, når man ikke bliver set, som den, man er, og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. At føle sig set og føle sig mødt i sin selvforståelse er en kærlighedsbekræftigelse. Forkrøbles vores selvforståelse, er det ifølge bogens forfatter et sjælemord, der alt for let kan føre til vold og overgreb og i værste fald til mord eller selvmord.
Forfatter: Lars J. Sørensen. Forlag: Gyldendal Akademisk, 2013.

Ude af mig selv – Dissociation hos voksne med tidlige traumer
Bogen handler om dissociation, som er et helt almindeligt – men ikke desto mindre ret over­set – symptom ved traumer. Man møder det overalt, og det er derfor meget vigtigt både at genkende og forstå. Med udgangspunkt i den nyeste forskning og littera­tur på området samt en lang række personlige fortællinger beskriver forfatteren, hvordan mennesker med psykiske problemer oplever det at dissociere. Hele vejen kobles teorien med væsentlige og hudløst ærlige patientfortællinger.
UDE AF MIG SELV henvender sig til mennesker, der oplever at dissociere, deres nærmeste samt ansatte i sundhedssektoren, som f.eks. praktiserende læger, fysioterapeuter, jordemødre, psykologer, socialrådgi­vere, pædagoger og ansatte i psykiatrien.
Forfatter: Karin Dyhr. Forlag: Frydenlund, 2018.

Væk tigeren
Om traumatisering og traumehealing. Om sammenhængen mellem krop, følelser og erindring.
Forfatter: Peter A. Levine. Forlag: Borgen, 1998.

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.