“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Omfang

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange mennesker, der bliver udsat for seksuelle overgreb i Danmark.

Omfanget af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb er vanskeligt at give et præcist tal på. Seksuelle overgreb er ofte præget af hemmeligholdelse og trusler, hvis tavsheden brydes. Derfor er det kun få overgreb mod børn og unge, der bliver meldt til politiet, og dermed kun få overgreb, der figurerer i statistikkerne. Det antages således, at der findes et større mørketal.

De seneste år er antallet af anmeldelser steget på grund af et øget fokus på problemet. Måske også som resultat af at flere børn selv er blevet informeret og bevidste om, at seksuelle overgreb er en forbrydelse og forkert. Og måske som resultat af at professionelle herunder: pædagoger, lærere og behandlere er blevet mere opmærksomme på symptomerne på seksuelt misbrug og derfor anmelder det.

Omfanget af seksuelle overgreb mod børn er blevet belyst ved mange forskellige undersøgelser rundt om i verden. I en postomdelt spørgeskemaundersøgelse fra 1988 fandt man en forekomst på 14 % kvinder og 7% mænd blandt 2000 repræsentativt udvalgte respondenter (Leth, Stenvig og Pedersen). Selvom sådanne vurderinger er umulige at opgøre præcist på grund af emnets følsomme karakter, ser man, at disse tal ikke adskiller sig væsentligt fra fund i lignende undersøgelser, hvor estimeringen opgøres til mellem 12-17% for piger og 5-8% for drenge (Stevenson, 1999).

En spørgeskemaundersøgelse udførti Danmark af Statens Institut for Folkesundhed blandt 9. klasseselever i 2008 viste, at 5 procent af drengene og 22 procent af pigerne havde oplevet uønskede seksuelle erfaringer med jævnaldrende og/eller erfaringer med voksne. Adspurgt hertil vurderer 1 procent af drengene og 9 procent af pigerne selv, at de har været udsat for et seksuelt overgreb (Helweg-Larsen m.fl., 2009).

Vi tror desværre, at rigtig mange overgreb stadig forbliver hemmeligholdte, og at det reelle antal af børn, der bliver udsat for seksuelt misbrug, måske er endnu større som følge af denne hemmeligholdelse.

Har du været udsat for seksuelt overgreb i barndommen eller ungdommen?

Kvisten tilbyder terapi og rådgivning til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.