“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

Hanne (53 år) fra Bording

Omfang

Hvor stort er omfanget af seksuelle overgreb?

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange mennesker, der bliver udsat for seksuelle overgreb i Danmark. Omfanget af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb er vanskeligt at give et præcist tal på. 

Hvorfor er det et stort mørketal om overgreb?

Seksuelle overgreb er ofte præget af, at det er en “hemmelighed” mellem offer og krænker. Offeret bliver ofte truet til tavshed af krænkeren. Offeret oplever ofte stor skamfølelse og tror, at overgrebet er hans eller hendes egen skyld. Det er det aldrig. Men det er alligevel en af forklaringerne på, at mange overgreb aldrig kommer frem i lyset og bliver anmeldt til politiet. Derfor er der kun få overgreb, der figurerer i statistikkerne, og vi antager derfor, at der findes et stort mørketal.

Ofrene fortæller først om seksuelle overgreb, når de er blevet voksne, i gennemsnit 22,5 år, og de seksuelle overgreb står ofte på i årevis – i gennemsnit 7,5 år (jf. “Effekt af behandling – et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen”, Karstoft, Beck,. Eriksen og Elklit, Videncenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet 2014).

Hvor mange er udsat for seksuelle overgreb?

22 pct af pigerne og 5 pct. af drengene: En undersøgelse i 2008 viste, at 22 procent af pigerne og 5 pct. af drengene i 9. klasse havde oplevet uønskede seksuelle erfaringer med jævnaldrende eller voksne. Når de selv blev spurgt om det, vurderede blot én pct. af drengene og ni pct. af pigerne selv, at de har været udsat for et seksuelt overgreb (Helweg-Larsen m.fl., 2009, Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet).

60-80 pct. udvikler senfølger: Socialstyrelsen skønner, at 60-80 pct. af børn udsat for seksuelle overgreb udvikler senfølger (s.7). Link til rapporten:  ”Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb – Sociale indsatser, der virker”

Antallet af danskere 15-89 år, der har været udsat for seksuelle overgreb mindst en gang er 295.729 i 2018. Det svarer næsten til hver anden københavner. Tallet er beregnet af Kvisten på baggrund af informationer i Rapporten “SEXUS – Sex i Danmark 2019”. Link til undersøgelsen: https://www.projektsexus.dk/

Større fokus på problemet med seksuelle overgreb

De seneste år er antallet af anmeldelser steget på grund af et øget fokus på problemet. Det er måske et resultat af, at flere børn selv er informeret og bevidste om, at seksuelle overgreb er en forbrydelse og forkert. Og måske som resultat af, at fagpersoner som pædagoger, lærere og behandlere er blevet mere opmærksomme på symptomerne på seksuelt misbrug og derfor anmelder det.

 

Har du været udsat for seksuelt overgreb i barndommen eller ungdommen?

Kvisten tilbyder terapi og rådgivning til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.