“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Hvad er senfølger

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, fysiske og sociale problemer, der viser sig senere i livet. De er en følge af, at man har været udsat for overgreb i barndommen eller ungdommen.

Det er ikke alle, som udvikler senfølger. Et internationalt litteraturstudie sammenfattede i 1999, at omkring 60-80 % af de personer, der beretter om seksuelle overgreb i barndommen, har eller vil udvikle målbare former for senfølger (Socialstyrelsen, 2013: Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb – Sociale indsatser, der virker).

Senfølger svinger typisk. De er ofte forværrede i bestemte situationer. Ved krævende forandringer i livet opleves ofte en periode med forværring af senfølger.

Senfølger af seksuelle overgreb kan være

 • Fundamental mangel på tillid til andre – deraf stærkt behov for kontrol
 • Ængstelighed – Forhøjet psykisk alarmberedskab
 • Hyperaktivitet
 • Svært ved at mærke egne og andres grænser – deraf svært ved at sige nej! eller modtage afvisning
 • Svært ved at mærke og udtrykke egne følelser og behov
 • Svært ved at knytte sig til andre eller modsat – svært ved at være alene eller afslutte et belastende forhold
 • Ensomheds- eller tomhedsfølelse
 • Søvnbesvær – mareridt
 • Flashback – en pludselig oplevelse, af at være i traumeoplevelsen igen, invaderer sindet
 • Hukommelses- og Koncentrationsbesvær
 • Skyld og skam følelse
 • Lavt selvværd
 • Negativt forhold til egen krop
 • Seksuelle problemer – svært ved intim kontakt, afholdenhed, promiskuitet, prostitution, tvivl om egen seksualitet
 • Selvdestruktive tanker – selvmordstanker
 • Selvdestruktiv adfærd – spiseforstyrrelse, skære i sig selv, selvmordsforsøg
 • Afhængighed – alkohol, stoffer, medicin, motion, spil, sex
 • Problemer i forbindelse at blive forældre og skulle knytte sig til/beskytte eget barn
 • Usikker på hvad der er normalt og unormalt
 • Psykiske lidelser (læs i grøn boks)
 • Fysiske lidelser (læs i grøn boks)

 

Psykiske lidelser

Den psykiatriske diagnose PTSD (Post traumatisk stress forstyrrelse) er en hyppig forekommende senfølge, hvor nervesystemet har lidt alvorlig overlast.

Andre psykiatriske lidelser der ofte forekommer som senfølger;

 • Angstlidelser
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser
 • Grænsepsykotiske diagnoser

 

Fysiske lidelser

Et langvarigt forhøjet psykisk alarmberedskab påvirker kroppens biologiske balance. Derfor kan mange forskellige fysiske sygdomme være senfølger efter seksuelle overgreb, bl.a.:

 • Underlivs- og anale sygdomstilstande
 • Tand- og Kæbeproblemer
 • Muskelspændinger og smerter

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.