“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Dit bidrag gør en forskel for kvinder og mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb

Som organisation, der udfører frivilligt socialt arbejde, er Kvisten afhængig af den økonomiske støtte, som vi modtager i form af gaver og donationer fra fonde, loger, virksomheder og privatpersoner. De er en forudsætning for

  • gratis og anonym behandling til ofre for seksuelle overgreb
  • udvikling af nye projekter til støtte for målgruppen
  • uddannelse og supervision til de frivillige
  • formidle viden til fagpersoner i kommuner, psykiatri mm.
  • daglig drift af organisationen

Sådan støtter du Kvistens arbejde:

Udfyld felterne i den grønne boks til højre.
Når felterne er udfyldt, kommer der automatisk en boks med oplysninger til indbetaling via MobilePay eller Bankoverførsel. Du modtager også oplysningerne på mail.

  • MobilePay til Kvisten på nummer: 552478 eller:
  • Bankoverførsel: Reg. nr.: 9100 – Konto nr.: 4501666144.

Alle bidrag – store som små – gør en forskel.

Arv og testamente

Som frivillig forening med et velgørende formål, må Kvisten modtage arv uden at betale afgift af den. Ønsker du at testamentere arv til Kvisten, anbefaler vi, at du tager kontakt til en advokat, der kan rådgive dig om at få skrevet dit ønske ind i et testamente.

Dit bidrag gør en forskel

Kvisten hvert år skal indsamle mindst 100 pengegaver á minimum 200 kr. for at bevare godkendelsen som frivillig organisation fra SKAT, der blandt andet betyder, at du kan få fradrag for bidrag til Kvisten.

Støtte kan give fradrag i SKAT

Hvis du ønsker fradrag: Du skal kontakte Kvisten, hvis du ønsker skattefradrag for din donation. Vi sender en krypteret mail til dig, som du skal besvare med dine personlige oplysninger. Når vi har dine oplysninger, kan vi herefter indberette din donation til SKAT. Læs SKATs regler om fradrag ved donationer.

 

Tak for dit bidrag!

Sådan støtter du Kvisten

Tak til alle som støttede Kvisten i 2020

 

Satspuljen 2017-2020 til svage og udsatte grupper i samfundet
TrygFonden Danmark
TrygFondens regionale råd Hovedstaden
TrygFondens regionale råd Sjælland
TrygFondens regionale råd Nordjylland
TrygFondens regionale råd Midtjylland
TrygFondens regionale råd Syddanmark
Jubilæumsfonden for Grundfos A/S
Rådet for Offerfonden
Velliv

Asta og Jul P. Justesens Fond
Lysgård Fonden
Vækstcenter Nørre Snede
Lemvig-Müller Fonden

Dronning Louise, Søster loge nr. 25, Viborg
Soroptimisterne Aarhus
Zonta Viborg
Odd Fellow Ordenens Humanitære Fond – Aarhus

Lions Club Viborg
Lions Borgvold, Viborg
Lions Aarhus
Jysk Telefon
Danhostel Viborg
HP Elservice
Rolsted Cykler
Dissing Grafisk

 

Vi takker samtidig alle de private, som også har valgt at støtte Kvistens arbejde!