“Kvisten er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Man bliver taget alvorligt, og man bliver hørt.”

-Hanne, 53 år fra Bording

Dit bidrag gør en forskel for kvinder og mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb

Som organisation, der udfører frivilligt socialt arbejde, er Kvisten afhængig af den økonomiske støtte, som vi modtager i form af gaver og donationer fra fonde, loger, virksomheder og privatpersoner.

Donationerne er afgørende for Kvistens fortsatte drift og for, at vi kan udvikle nye projekter. Samtidig er det en forudsætning for, at vore frivillige terapeuter kan modtage kurser og supervision, så vi kan opretholde en høj faglighed og kvalificeret behandling til seksuelt misbrugte.

Støtte giver fradrag i SKAT

Dit bidrag gør en forskel, fordi Kvisten som frivillig organisation hvert år som minimum skal indsamle 100 pengegaver á mindst 200 kr. for at bevare godkendelsen fra SKAT, der bl.a. betyder, at du kan få fradrag for bidrag til Kvisten.

Læs SKATs regler om fradrag ved donationer.

Sådan støtter du Kvistens arbejde:

Udfyld felterne i den grønne boks til højre.
Når felterne er udfyldt, kommer der automatisk en boks med oplysninger til indbetaling via MobilePay eller Bankoverførsel. Du modtager også oplysningerne på mail.

  • MobilePay til Kvisten på nummer: 552478 eller:
  • Bankoverførsel: Reg. nr.: 9100 – Konto nr.: 4501666144.

Alle bidrag – store som små – gør en forskel.

Kvisten sender ved årsskiftet en krypteret mail til alle, der har doneret et beløb i det forgangne år. Hvis du ønsker skattefradrag for din donation, bedes du besvare denne mail krypteret, hvorefter vi vil stå for indberetningen til SKAT.

Tak for dit bidrag!

Sådan støtter du Kvisten

Tak til alle som støtter Kvisten

 

 

Satspuljen 2017-2020 til svage og udsatte grupper i samfundet
Trygfonden Region Hovedstaden
Trygfonden Region Nordjylland
Trygfonden Region Midtjylland
Trygfonden Region Syddanmark
Jubilæumsfonden for Grundfos A/S
Offerfonden
Smukfonden
Spar Nord Fonden
Asta og Jul P. Justesens Fond

Lysgård Fonden
Vækstcenter Nørre Snede
Lemvig-Müller Fonden

Dronning Louise, Søster loge nr. 25, Viborg
Soroptimisterne Viborg
Soroptimisterne Aarhus
Zonta Viborg
Zonta Thy
Odd Fellow Loge nr. 39, Sct. Kjeld, Viborg
Odd Fellow Ordenens Humanitære Fond – Aarhus

Lions Borgvold, Viborg
Lions Aarhus
Lions Thylandia
Danbolig, Viborg
Jysk Telefon

 

Hertil kommer en række mindre private donationer.